Hoe kan ik helpen?

Er is de afgelopen 10 jaar  hard gewerkt en met vooral Nederlandse hulp is het dorp opgezet. Tweehonderd hectare grond, acht kilometer omheining, een vijftal waterputten, de boerderij, 11 huisjes, de school, het Skills Centrum, de winkel, de Community Hall en het jeugdcentrum zijn klaar. Ook het gebouw van de toekomstige bakkerij is klaar. Nu komt de grote stap naar duurzaahmeid.

Er is een grote behoefte aan financiële middelen om het Palabana Kinderdorp te voltooien, zodat het dorp straks helemaal zelfstandig kan opereren. We moeten hogere eigen inkomsten in het dorp genereren.

Ook u kunt een verschil maken. Steun de mensen in Zambia in hun strijd tegen aids!!!


EENMALIGE DONATIE 

SPONSOR EEN PROJECT 

FISCAAL AANTREKKELIJK SCHENKEN


Onze belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren zijn:

  • verdere ontwikkeling van de huidige commerciële activiteiten als landbouw en verkoop van producten om geheel zelfvoorzienend te worden;
  • de ouder wordende kinderen genoeg basisvorming meegeven zodat zij als gezonde, gelukkige en zelfstandige volwassenen hun bijdrage kunnen gaan leveren aan de Zambiaanse maatschappij.

Wij zijn dankbaar voor de steun van particulieren, serviceclubs, van verenigingen en kerken, van enthousiaste scholen en Goede Doelen organisaties, zoals o.a.  ”Wilde Ganzen”.  De Pola van der Donck Stichting werkt met vrijwilligers hier en in Zambia en beoogt kosten zo laag mogelijk te houden.


De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 17113530 en werkt volgens de richtlijnen van het CBF en is geregistreerd bij ANBI

Voor vragen over betalingen of geld-zaken: finance@palabana.org