Pola van der Donck- Scheepers (1924 – 2013) zette zich meer dan 20 jaar in voor mensen in Afrika die getroffen zijn door de hiv/aidsepidemie.

De gevolgen voor gezinnen en hele families zijn desastreus. De Stichting Palabana Kinderdorp – Pola van der Donck richt zich met haar activiteiten hoofdzakelijk op Zambia en zoekt steun voor de realisering van haar plannen bij particulieren, verenigingen en fondsen in met name Nederland.

In Nederland zamelde Pola vanaf de negentiger jaren geld in voor de bouw van onder andere verpleeghuizen in Zambia, waar aan stervende aidspatiënten tot op het allerlaatste met liefde en zorg, onderdak en verzorging wordt geboden. Omdat, in Pola’s woorden, “ieder mens het recht heeft in waardigheid te sterven.”

Het groeiend aantal weeskinderen baarde Pola grote zorgen. Duizenden kinderen verliezen hun ouders aan Aids en zwerven over de straten van Zambia. Zij zette zich in het bijzonder in voor kinderen die zonder enige hulp moeten overleven. Ieder kind dat de kans krijgt op te groeien in een beschermde en liefdevolle omgeving en later als volwassene een zelfstandig leven kan opbouwen, is een positief symbool voor een hele generatie. Zoals ze zei:

“Geen druppel op een gloeiende plaat”, zoals ze zei,”maar het begin van een waterval !”

Geef de kinderen van Zambia hoop, door uw bijdrage.


Geschiedenis

1001004001564190Martin Scheepers, de broer van Pola, was een van de eerste beroemde slachtoffers van HIV / AIDS in Europa in de jaren tachtig. Na haar ervaring met het verzorgen van Martin tijdens zijn ziekte was het Pola’s oprechte verlangen om personen die lijden aan aids en de kwetsbare, door aids wees geworden kinderen te helpen.

Ze schreef een boek over haar ervaringen in de strijd tegen AIDS en hiermee begon ze fondsen te werven.

In 1997 opende Pola van der Donck het Chilanga Hospice, waar plaats is voor stervende aidspatiënten. Een jaar later werd een tweede hospitaal geopend, het Jon Hospice, vernoemd naar haar inmiddels overleden echtgenoot. Het geld hiervoor schraapte ze opnieuw zelf bijeen, met de hulp van de toenmalige minister Pronk, Unicef en het Nederlands Aids Fonds. Tot aan haar dood in 2013 ging Pola onvermoeid en met grote gedrevenheid en inzet door, om de projecten te voorzien van goederen, medicijnen en salarissen voor het personeel.

In 1999 werd de Pola van der Donck Stichting opgericht. Deze stichting heeft als doel het realiseren van een dorp voor de opvang van weeskinderen, waar de kinderen behalve voedsel en onderdak ook algemeen onderwijs geboden wordt en zij tevens praktische vaardigheden leren en ervaring op kunnen doen met veeteelt en landbouw. De boerderij die bij het dorp hoort moet er voor gaan zorgen dat het dorp zichzelf kan bedruipen, door de verkoop van vee en gewassen in de winkel bij de poort.