De Stichting Mwanamwenge helpt kwetsbare kinderen door hen de mogelijkheid te bieden hoger onderwijs te volgen. In de afgelopen jaren zijn al 24 studenten geholpen met een studiebeurs om de opleiding tot verpleegkundige te voltooien.
Hierdoor hebben de jongeren een kans een opleiding te volgen en helpt het de instroom van verpleegkundig personeel te vergroten. Het beroep heeft, evenals werken in het onderwijs, aanzien en wordt voor Zambiaanse begrippen relatief goed betaald.

Studenten van de Chilonga Nursing School in het noorden van Zambia

Palabanagroep

Na de sluiting van het Palabana kinderdorp eind december 2018, zijn 28 nog daar wonende kinderen/jongeren grotendeels ondergebracht bij hun wettige vertegenwoordigers. Een lokale vertegenwoordiger van de Mwanamwenge Foundation heeft inmiddels een groot deel van de Palabanagroep geraadpleegd of zij nog wel of geen onderwijs volgen (zo ja, op welke school?) en wat hun beroepswens eventueel is. Deze loopt uiteen van onderwijsopleiding (4), verpleegopleiding (5) tot techniek (5), agrarische opleiding (3) tot financiën (1). Een jongere wil zich bekwamen in kleding ontwerpen. Een ander wil graag een zelfstandig bedrijfje starten.

Met financiële steun van de Pola van der Donck Stichting zal de Mwanamwenge Foundation de komende jaren (2022 – 2025) ook de jongeren, die in het Palabana Kinderdorp bij Lusaka hebben gewoond, helpen om hun middelbare school af te maken. De groep bestaat grotendeels uit jongeren, behoudens enkele kinderen. Met het geld van de op te heffen Pola van der Donckstichting zal hiervoor een  apart studiefonds bij de Mwanamwenge Foundation worden ondergebracht. 

De Mwanamwenge Foundation zal  de jongeren van de Palabanagroep (bij voldoende motivatie en studieresultaten) financieel ondersteunen bij het behalen van het middelbare onderwijs en/of hoger onderwijs en eventueel ondersteunen bij het keuzeproces. Men zal ook contact onderhouden met de scholen waarop de jongeren onderwijs volgen.

Dr. John Schalken, voorzitter Pola van der Donck Stichting

Bericht van de Mwanamwenge Stichting

Het afgelopen jaar is uitvoerig contact geweest met de Pola van der Donck Stichting. Deze stichting heeft in Zambia jarenlang met steun vanuit Nederland in het kinderdorp Palabana weeskinderen opgevangen en onderwijs gegeven. Door allerlei omstandigheden kon de stichting de activiteiten na 20 jaar in Zambia niet voorzetten.

Vincent Smit met staf van de Nursing School 
Afgestudeerde student Mwanamenge werkt in Chilonga Hospital

Met financiële steun van de binnenkort op te heffen Pola van der Donck Stichting zal de Mwanamwenge Stichting de komende jaren ook de 28 jongeren die in het onlangs gesloten Palabana Kinderdorp woonden, helpen om hun middelbare school af te maken en mogelijk hoger onderwijs.

Dankzij de goede contacten en het huidige netwerk hebben we nu nog meer mogelijkheden om onderwijs mogelijk te maken voor kwetsbare jongeren.

We danken allen die zich ook in 2021, op welke wijze dan ook, hebben ingezet voor de steun aan onze stichting.

Annemieke Buiting

Vincent en Cilia Smit