De 5- daagse trip van voorzitter John Schalken en secretaris Raoul Fransen naar Zambia met als doel om met betrokken partijen te zoeken naar een weg voorwaarts heeft een positief resultaat opgeleverd. Er gaat in samenwerking met een Zambiaanse partner, het Familiefonds van een groot bedrijf en natuurlijk met de Palabana Children’s Village Trust (PCVT) gewerkt worden aan een bedrijfsplan voor de volgende fase van PCV met als werktitel PALABANA NEXT.

Er is met de partners PCVT, het Familiefonds, maar ook met de overheid, met name Social Welfare, en onze stichting besproken dat op basis van dit plan het onder bepaalde voorwaarden, mogelijk gaat zijn om een start te maken met de volgende fase van PCV namelijk Palabana Next. Tijdens de trip zijn een aantal afzonderlijke gesprekken gevoerd met de Palabana Children’s Village Trust (PCVT), Social Welfare district Chongwe en het Familiefonds van de directeur van Zambeef, een groot Zambiaans vlees – en zuivelbedrijf.

 

Nieuwe sponsor

Er is gesproken met de C.E.O. van het bedrijf Zambeef, Dr. Carl Irwin. Zijn Familiefonds heeft zich bereid verklaard partner te willen worden in een publiek-privaat samenwerkingsverband met onze stichting,

de Trust voor Palabana Kinderdorp (PCVT) en met de Zambiaanse overheid in de vorm van Social Welfare. Als basis voor de doorstart van het dorp zal een nieuw businessplan worden geschreven in samenwerking met onze Pola van der Donck Stichting, het Familiefonds en Zambiaanse deskundigen. Dit alles natuurlijk  in nauwe betrokkenheid met het bestuur van onze partner de Zambiaanse PCVT.

PCVT

De gesprekken met bestuursleden van de PCVT hebben ook een positief verloop gehad. Hoewel eind december 2018 het kinderdorp is gesloten heeft het bestuur van de Trust nogmaals bevestigd dat de kinderen in een zogenaamd re-integratietraject worden ondersteund bij het vinden van een goede woonplek, verzorging en scholing. De Trust is en blijft verantwoordelijk voor de kinderen zolang het re-integratietraject duurt. Dit traject is inmiddels gestart in nauwe samenwerking tussen de Trust en Social Welfare. De wettelijke maximale termijn voor dit traject is anderhalf jaar. Voor de kwetsbare wezen is de leeftijdsgrens 21 jaar.

Een ander belangrijke voorwaarde van PCVT  zowel vandaag als in de toekomst is dat het hele gebied van Palabana Kinderdorp de bestemming blijft behouden die het bijna 20 jaar heeft gehad. Eventuele verkoop van niet gebruikte grond MOET ten goede komen van de kwetsbare kinderen en jongeren uit de regio.

De voorzitter van de Trust staat positief tegenover het betrekken van de nieuwe sponsor Zambeef bij de nieuwe samenwerking. Daarvoor moet er een goed plan komen naar de toekomst waarin zorg, onderwijs en een goede toekomst voor de kwetsbare kinderen in de regio centraal staan. Er komt dus een nieuwe Trust met een nieuwe organisatie van Palabana.

 

Social Welfare

Het gesprek met de directeur Reverent Banda en enkele medewerkers van Social Welfare district Chongwe heeft duidelijk gemaakt dat zij volgens de wet verplicht zijn om de 31 kinderen en jongeren tot 21 jaar te begeleiden en te onderzoeken of zij op een veilige en goede plaats zijn ondergebracht na het sluiten van Palabana Kinderdorp. De beoordeling van de huidige oplossingen voor de kinderen is gestart en op basis van het inspectierapport gaan, indien nodig en wenselijk, verbeteringsprojecten starten in samenwerking met de huidige Trust en onze stichting.

 

 

Uitdaging

De uitdagingen waar we nu voor staan:

 • er wordt een bedrijfsplan ’Palabana Next’ ontwikkeld voor een publiek-private samenwerking die ten goede komt voor kwetsbare kinderen en jongeren tot 21 jaar;
 • uitgangspunt van het plan is gebruik te maken van de mogelijkheden die de bestaande infrastructuur van Palabana biedt;
 • daarbij zullen goede faciliteiten als het Skill’s Centrum, schoolgebouw, de kliniek, de winkel, de boerderij met de boomgaard en de familie huisjes een grotere rol gaan spelen voor de community;
 • er moet worden voorkomen dat de grond en opbrengsten ten prooi vallen aan commerciële ontwikkelaars;
 • in het bedrijfsplan zal de toekomstige financiële onderbouwing een belangrijke plaats innemen;
 • mogelijkheden voor de verkoop van niet gebruikte grond worden daarbij onderzocht met dien verstande dat de opbrengsten ten goede komen aan het project Palabana Next;
 • partners in de samenwerking zijn Social Welfare, de Zambiaanse Trust (PCVT) en het Familiefonds van Carl Irwin (Zambeef);
 • het bedrijfsplan zal worden voorgelegd aan de huidige Trust (PCVT);
 • Social Welfare voert het komend jaar het re-integratietraject uit van de 31 kinderen/jongeren die elders zijn ondergebracht; de huidige Trust blijft voorlopig verantwoordelijk voor de groep tot en met de succesvolle overgang naar de maatschappij;
 • de Pola van der Donck Stichting (PvdD) zal tijdens de overgangsperiode naar een nieuwe organisatie de (beperkte) re-integratiekosten voor haar rekening nemen;
 • PvdD neemt met het bestuur van het Familiefonds het voortouw voor het schrijven van het bedrijfsplan, in overleg met de PCVT;
 • PvdD draagt geen zorg meer voor de operationele kosten maar blijft gecommitteerd om de kinderen van Palabana te ondersteunen, met name op basis van projecten met een helder doel.

 

Conclusie

Samenvattend heeft de 5-daagse trip een onverwacht en inspirerend perspectief opgeleverd voor een innovatief  naar buiten gericht sociaal en lokaal ontwikkeld Palabana Nextproject met gebruikmaking van de bestaande infrastructuur van het kinderdorp. Dat hebben de intensieve en constructieve gesprekken met de verschillende partners tot nu toe opgeleverd.

Natuurlijk was het vertrek van de kinderen uit PCV eind 2018 een moeilijk maar ook noodzakelijk besluit.Voor de kinderen wordt inmiddels zorg gedragen door middel van maatwerk re-integratietrajecten. Samenwerking van Social Welfare, de PCVT en onze stichting met name in de vorm van sponsoring zorgt voor een zo goed mogelijke aanpak.

We waren positief verrast om te zien dat het ‘Martins Hospice’ gebouw inmiddels vijf dagen in de week in gebruik is voor patiënten uit de community. Een ‘doctors outpost’ met een arts en een verpleegkundige. Een veelbelovend voorbeeld van Palabana dat hoopt zijn poorten weer wijd te kunnen openen voor de ‘benefit of the community’!

John Schalken, voorzitter Pola van der Donck Stichting