Boxtel, Epe, januari 2022

Beste sponsors van Palabana,

Zoals wij in onze vorige brief van 28 april j.l. vermeldden, gaat de Pola van der Donck Stichting haar werkzaamheden beëindigen. Dat gaat waarschijnlijk gebeuren in de eerste helft van 2022.

We zijn verheugd, dat we de zorg voor de overgebleven 28 Palabana kinderen kunnen overdragen aan de Stichting Mwanamwenge. We stellen daarvoor het grootste deel van onze financiële middelen aan deze stichting ter beschikking.

Het doel is om voor de kinderen de middelbare school te financieren en de kosten van een eventuele vervolgopleiding voor te schíeten. Wij vroegen u om de donatie aan onze stichting te beëindígen. Als u de kinderen van Palabana wilt blijven steunen, kunt u uw donatie overmaken naar de Stichting Mwanamwenge banknummer NL56SNSB0937066001. Het ANBI nummer is 822581012. Meer informatie over deze stíchting kunt u vinden op hun website Mwanamwenge.com

Met uw hulp kan de Stichting Mwanamwenge de ontwikkeling van de kinderen blijven bekostigen. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw steun in het verleden.

Hartelíjke groeten, namens de Pola van der Donck Stichting,

Dr. John Schalken, voorzitter

en namens de Stichting Mwanamwenge,

Mevr. C .Smit-Siemernsma, voorzitter

Download de brief naar de sponsors: http://palabana.org/wp-content/uploads//2022/02/brief-sponsors-palabana-22-januari-2022.pdf