Het afgelopen half jaar zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest met betrekking tot Palabana Children’s Village (PCV). Al geruime tijd hebben we als Stichting aangegeven dat we moeite hebben om de operationele kosten van PCV te dragen. Vanwege de financieel-economische situatie in Zambia en bijvoorbeeld de stijgende lonen voor de staf en leerkrachten, namen deze kosten steeds verder toe.

In 2016-2017 waren reeds plannen ontwikkeld  in samenwerking met enkele Zambiaanse deskundigen op het gebied van zorg, onderwijs en bedrijfswereld, en een ervaren ontwikkelingswerker uit Nederland. De afgelopen periode is er hard gewerkt om het dorp meer zelfvoorzienend te maken en andere manieren van sponsoring en financiering in Zambia te verkrijgen.

In augustus 2018 zagen we ons helaas echter toch genoodzaakt om naar de PCV Trust het onvermijdelijk bericht te sturen dat wij als Stichting niet langer in staat waren de maandelijkse operationele kosten volledig te betalen. We gaven ook aan dat we echter graag bereid blijven om specifieke projecten, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van het Skills Center en achterstallig onderhoud, financieel te ondersteunen.  

Tot onze grote spijt is de Zambiaanse Trust in december 2018 echter tot de conclusie gekomen het project te moeten sluiten, omdat samenwerking met lokale sponsoren op korte termijn niet haalbaar was. Dit heeft ertoe geleid de activiteiten op het Kinderdorp af te bouwen en met name te stoppen met de huisvesting en zorg voor de kinderen.

De kinderen onder de 18 zijn via Social Welfare District Chongwe inmiddels deels ondergebracht bij hun wettelijke vertegenwoordigers en bij een ander ontwikkelingsproject in de buurt. De kinderen boven de 18 wonen en studeren nu op Mikango Boarding School, op redelijke afstand van Palabana kinderdorp. Er wordt wel geprobeerd om het onderwijs aan de kinderen zo veel mogelijk te continueren zodat zij hun diploma kunnen halen.

De zoektocht naar structurele financiering wordt voortgezet. Een delegatie van ons bestuur is inmiddels met de Trust, Social Welfare en een mogelijke nieuwe sponsor in gesprek over een doorstart van het project, met gebruikmaking van de huidige infrastructuur. We hopen dat dit binnen afzienbare tijd tot resultaten zal leiden.

De kinderen van PCV hebben uw steun keihard nodig. Wij als bestuur blijven onverminderd actief betreffende fondswerving en ondersteuning voor de kinderen en we houden u op de hoogte van de komende ontwikkeling.

Hartelijke groet John Schalken. Voorzitter, Pola van der Donck stichting

 

DSC05042