De Pola van der Donck stichting is in 1999 opgericht om geld in te zamelen waarmee in Zambia een plek gecreëerd kan worden voor de opvang van aids weeskinderen.

Deze plek heeft men gevonden vlak buiten Lusaka en al snel is men gestart met de bouw van een loods om agrarische activiteiten te kunnen opstarten voor de voeding van de toekomstige bewoners. Daarna is men gestart met de bouw van de eerste woningen en de onderwijsvoorzieningen. Doel was en is om de kwetsbare kinderen in kleine gezinsverbanden (met een zorgmoeder) onder te brengen en daarmee een beschermde en vertrouwde omgeving te creëren.

Nu, 10 jaar later, staan er inmiddels 10 huisjes, een basisschool, secondary school, skill center, boerderij, ontmoetingscentrum, en een winkel. Het dorp is nu grotendeels compleet en besloten is voorlopig niet verder uit te breiden maar te zorgen dat op termijn dit dorp zo veel mogelijk self supporting kan worden. Maar ook dit heeft tijd nodig.

Daarom is nu besloten de commerciële activiteiten (winkel, boerderij) financieel los te koppelen van het dorp met als opdracht zelf in het onderhoud te voorzien en zoveel winst te maken dat ze voor 40% kunnen bijdragen in de kosten van het kinderdorp.

Om dit alles draaiende te houden is geld nodig, minimaal € 25,– per maand per kind.  Van dit bedrag kunnen de salarissen van alle leerkrachten en medewerkers van het Palabana Kinderdorp niet worden betaald. Als we deze kosten ook meerekenen dan komen we op € 65,– per maand per kind. Zolang de commerciële activiteiten hieraan niet (volledig) kunnen bijdragen zullen wij vanuit Nederland dit geld moeten aanvullen om de opvang van aids weeskinderen veilig te stellen. Vanuit de overheid is geen (financiële) steun te verwachten helaas.

U kunt de kinderen in Palabana helpen door vaste donateur te worden of een eenmalige storting.

Steunt u ons en daarmee de kinderen van Palabana?  Ons rekeningnummer is:
NL85 INGB  0000 0044 77

Voor meer informatie kunt u mailen naar finance@palabana.org
Postadres: De Kuiper 7, 5283 MK  Boxtel
Telefoon: +31 (0)6 2124 5700

Pola van der Donck stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer 17113530. RSIN/Fiscaalnummer 8090.23.581.

Bekijk hier de Financiële Verantwoording 2017 (PDF)

Bekijk hier de Financiële Verantwoording 2017 (PDF)

Bekijk hier onze Activiteiten 2017 & Toekomstig Beleid (PDF)

Bekijk hier het Beleidsplan 2018-2020 (PDF)

 

ARCHIEF:

Bestuurverslag 2015 (PDF)

Exploitatie resultaat 2014 (PDF)