Commercieel activiteiten voor een self-supporting toekomst

De productie van voedsel op de boerderij is gericht op de kinderen en medewerkers van Palabana. Daarnaast wordt de meeropbrengst verkocht aan mensen in de omgeving. De exploitatiekosten worden nog onvoldoende gedekt door de inkomsten.

De boerderij in het dorp zorgt voor de eigen voedselvoorziening. Er is een molen voor maïsmeel, een professionele boerderij en tuinderij, die naast een unieke leerschool, structurele inkomsten biedt. Door de verkoop van b.v. eieren, melk, yoghurt, fruit, groenten, mais in de winkel bij de poort worden inkomsten gegenereerd.

De onverharde zandweg is inmiddels geasfalteerd, wat de bereikbaarheid enorm heeft verbeterd, en een gunstige mogelijkheid voor commerciële uitbreiding biedt.

Omliggende dorpen kunnen van de voorzieningen gebruik maken, zodat het dorp een onderdeel vormt van de maatschappij.

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.