Bestuurslid Anne Martens heeft, geholpen door enkele vrijwilligers, met een tweetal acties geld bijeengebracht voor Palabana.
De Adventscollectes in de H. Willibrorduskerk in Zierikzee en de O.L. Vrouwe Op Zeekerk te Haamstede brachten een bedrag op van € 550. De kerstworkshop maar liefst € 750.

Alle gulle gevers hartelijk bedankt, namens de kinderen van Palabana.