Mgr. J.W.M.L. Liesen, bisschop van Breda heeft na overleg met het bisdom-bestuur besloten het Palabana kinderdorpproject te steunen met een bijdrage van €1.000!

De bisschop wenst Anne Martens veel succes en Gods zegen voor het belangrijke werk dat zij en de stichting verrichten voor de weeskinderen van het Palabana Kinderdorp in Zambia.

Het is voor onze stichting een grote eer dat zij een heel goede beoordeling kreeg van de jury, die belast was met deze toekenning van de Antoniusprijs.