Primary School

De Primary School voor basisonderwijs is binnen het kinderdorp opgezet. Hiervoor is bewust gekozen, omdat de meeste kinderen die in Palabana worden opgevangen een grote leerachterstand hebben.

Sommigen lopen vier jaar achter op hun leeftijdsgenootjes. Op een publieke basisschool, buiten het kinderdorp, kunnen zij niet de individuele en gerichte aandacht krijgen die nodig is om hen deze achterstand zo snel mogelijk in te laten halen. De aanpak werkt. De meeste kinderen halen de leerachterstand snel in en allen gaan door naar de Secondary School.

Interactie met kinderen, die niet in Palabana wonen, wordt gerealiseerd door uitjes, excursies, sportactiviteiten, enzovoort.

De aanpak werkt. De meeste kinderen halen de leerachterstand snel in en allen gaan door naar de Secondary School.


Martin’s Secondary School

Martins Secondary School streeft er naar effectief middelbaar onderwijs aan de kinderen van Palabana en de omliggende gebieden te bieden, en om studenten voor te bereiden op hoger onderwijs en levenslang leren.

Naast het lesgeven in de diverse vakken, heeft de school een bewuste focus op HIV / AIDS voorlichting.

Algemene doelstellingen

  1. Een erkende middelbare school in het district te zijn voor de kwaliteitonderwijs.
  2. Om de kosten van het voortgezet onderwijs voor de kinderen van Palabana verminderen.
  3. Om inkomsten voor de duurzaamheid van het Palabanadorp te genereren.
  4. Om bij te dragen aan de voorlichting over HIV / AIDS aan de omliggende gebieden en de nabijgelegen gemeenschap.
  5. Om te zorgen dat de afgestudeerden van de middelbare school goed gemotiveerd en gefocust zijn en toegerust om de uitdagingen van het leven aan te kunnen.
  6. In Palabana Children’s Village geloven we dat onderwijs de sleutel is tot persoonlijke, professionele en gemeenschappelijke ontwikkeling in deze moderne wereld.

Momenteel is er voor de afdeling onderwijs o.a. nodig: aansluiting op internet, computers voor de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, goed en voldoende gereedschap voor de afdelingen van het Skills Center. Allemaal nodige ontwikkeling waarvoor we uw hulp dringend nodig hebben.