Het Palabana Kinderdorp is gelegen circa 35 km. ten zuid oosten van de hoofdstad Lusaka.

Rondom het dorp liggen diverse andere kleine nederzettingen en dorpen. Werkgelegenheid bestaat met name uit ”farming”.

Sinds 2014 is het kinderdorp vanuit Lusaka bereikbaar via een prachtige nieuwe asfaltweg. Deze weg moet het achterland ten oosten van de hoofdstad verder gaan ontsluiten. Het verhoogt de bereikbaarheid van het kinderdorp en biedt darmee ook nieuwe kansen voor bijvoorbeeld verdere economische activiteiten.