De Pola van der Donck Stichting heeft na 10 jaar het moment bereikt waarop de voorzieningen voor de opvang van weeskinderen in Zambia zijn gerealiseerd. Behalve voedsel en een thuis kunnen zo’n 80 kinderen algemeen onderwijs krijgen.

Tevens is er tijd voor ontspanning, leren ze praktische vaardigheden op de ambachtsschool en doen ze ervaring op met veeteelt en landbouw in Kinderdorp Palabana.

Na de opbouw verkeert het dorp nu in een belangrijke overgangsfase. De stap naar zelfstandigheid moet door steeds meer jongvolwassen bewoners worden gezet. Dat is uiteindelijk het doel van Palabana. Ook zal de Zambiaanse Palabana Children’s Village Trust, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en het beheer,  steeds meer op eigen benen moeten gaan staan.

Op dit moment leven 68 kinderen in de leeftijd van 6 tot 22 jaar in het dorp. Met behulp van lokale zorginstanties worden de weeskinderen met name uit de plattelandsgebieden geselecteerd en met toestemming van de plaatselijke overheden met liefde opgenomen. Dankzij uw donaties kunnen wij deze weeskinderen een ”thuis” bieden met scholing en via scholing hopelijk een goede toekomst. Alle functionaliteiten in het dorp zijn bij de Zambiaanse overheid geregistreerd en goedgekeurd. De leiding van het dorp staat onder toezicht van de Zambiaanse Trust onder voorzitterschap van Mr. Pravin Patel. William Mwanza heeft de dagelijkse leiding in het dorp.

De kinderen ontvangen er basisonderwijs en leren vaardigheden, zoals meubels en kleren maken. Halverwege 2014 is er een begin gemaakt met een kleine onderbouwgroep van het secundair onderwijs. Er zijn ver gevorderde plannen voor de uitbreiding van de twee basisopleidingen in de ambachtsschool.

Het kinderdorp beschikt over een zogenaamde Community Hall voor kerkdiensten, bijeenkomsten, theater en zang.  Een bakkerij is in ontwikkeling, alsmede een sportveld . Verder is er bij de ingang een winkel met aangrenzend een molen voor de mais. Een professionele boerderij met tuinderij, maisverbouw, veehouderij met runderen en pluimvee biedt naast structurele inkomsten ook een unieke leerschool. Omliggende dorpen kunnen van de voorzieningen gebruik maken, zodat het dorp een onderdeel vormt van de maatschappij.

Het Palabana Kinderdorp werd 1 mei 2005 geopend door de eerste president van Zambia, Kenneth Kaunda en Pola van der Donck, in het bijzijn van lokale en internationale hoogwaardigheidsbekleders onder wie Pravin Patel en zijn familie, enkele bestuursleden en diverse Zambiaanse ministers, de toenmalige Nederlandse ambassadeur in Zambia de heer Peter Schönherr en voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wijlen mevrouw Els Borst